معنای رنگ‌ها در جواهرات

معنای رنگ‌ها در جواهرات

برای این که معنای رنگ‌‌های به کار رفته در جواهرات را بدانید، نیازی به شناختن همه سنگ‌هایی که در جواهرسازی کاربرد دارند نیست. جواهرسازان در هنگام خلق آثارشان، ضمن توجه به معنای رنگ‌های مختلف، آن‌ها را بر اساس مفاهیم زیبایی‌شناسانه در کنار یکدیگر می‌چینند. بنابراین اگر شما نیز با معنای رنگ‌ها در جواهرات آشنا شوید، […]

رنگ چیست و چه کاربردی دارد

رنگ چیست

رنگ چیست واقعا تا به حال فکر کرده ید که رنگ چیست ؟ انواع رنگ کدامند؟ دانشمند معروف انگلیسی نیوتون در سال 1666 کشف کرد که چطور نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود، به رنگ های قابل دیدن تبدیل می شود. هم چنین او کشف کرد که هر رنگ برای خودش دارای […]