آموزش ترکیب رنگ با رزین

آموزش ترکیب رنگ با رزین

آموزش ترکیب رنگ با رزین ترکیب رنگ با رزین : رزین در اذهان عمومی، ماده‌ای رنگی است که می‌تواند هرچیزی را زیباتر کند، اما حقیقت امر این است که رزین ماده‌ای بی‌رنگ و شفاف است و اگر کسی بخواهد به کمک رزین وسایل تزئینی رنگارنگ بسازد، باید ابتدا آن را با رنگ ترکیب کند. نکته […]