کدام رنگ لباس مناسب رنگ پوست شما است؟

رنگ لباس

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای خوش پوش بودن، رعایت هارمونی بین رنگ لباس و رنگ پوست است. برای این که بتوانید همیشه به بهترین شکل ممکن بین رنگ لباس و رنگ پوست خود هماهنگی ایجاد کنید، در ابتدای امر باید رنگ پوست خود را بشناسید. افراد از نظر رنگ پوست به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند، […]

نگاهی به سیر رنگ در بافت و دوخت پوشش مردم ایران

رنگ در بافت و دوخت پوشش مردم ایران

نگاهی به سیر رنگ در بافت و دوخت پوشش مردم ایران پاسخ به این سوال که رنگ چگونه تبدیل به یکی از عناصر اصلی همه جنبه‌های تمدن از جمله بافت و دوخت لباس شد، در ارتباط تنگاتنگ انسان و محرک‌های بصری نهفته است. ارتباطی که از بدو خلقت شکل گرفت و تا همین امروز نیز […]

اهمیت رنگ در بافت و دوخت

اهمیت رنگ در بافت و دوخت

اهمیت رنگ در بافت و دوخت همه ما از بدو تولدمان تحت تاثیر رنگ‌ها قرار می‌گیریم، برای مثال رنگ به کار رفته در بافت و دوخت لباس دختران عموما صورتی است. شواهد تاریخی نماینده آن است که تاثیر رنگ‌ها بر تحول جامعه، بیشتر از تاثیری بوده که نوع بافت و دوخت البسه افراد حاضر در […]