نگاهی به سیر رنگ در بافت و دوخت پوشش مردم ایران

رنگ در بافت و دوخت پوشش مردم ایران

نگاهی به سیر رنگ در بافت و دوخت پوشش مردم ایران پاسخ به این سوال که رنگ چگونه تبدیل به یکی از عناصر اصلی همه جنبه‌های تمدن از جمله بافت و دوخت لباس شد، در ارتباط تنگاتنگ انسان و محرک‌های بصری نهفته است. ارتباطی که از بدو خلقت شکل گرفت و تا همین امروز نیز […]

اهمیت رنگ در بافت و دوخت

اهمیت رنگ در بافت و دوخت

اهمیت رنگ در بافت و دوخت همه ما از بدو تولدمان تحت تاثیر رنگ‌ها قرار می‌گیریم، برای مثال رنگ به کار رفته در بافت و دوخت لباس دختران عموما صورتی است. شواهد تاریخی نماینده آن است که تاثیر رنگ‌ها بر تحول جامعه، بیشتر از تاثیری بوده که نوع بافت و دوخت البسه افراد حاضر در […]

تاثیر رنگ سال بر بافت و دوخت لباس شما

تاثیر رنگ سال بر بافت و دوخت لباس شما

تاثیر رنگ سال بر بافت و دوخت لباس شما هر ساله شرکت پنتون، رنگی را به عنوان رنگ سال انتخاب می‌کند که زمینه اصلی بافت و دوخت لباس‌های شما را برای مدت یک سال شکل می‌دهد. داستان انتخاب رنگ لباستان، توسط شرکتی که دفتر آن کیلومترها دورتر از مرزهای ایران قرار دارد داستان بسیار آشنایی […]