چگونه رنگ صورتی را به غذا اضافه کنیم؟

چگونه رنگ صورتی را به غذا اضافه کنیم؟

چگونه رنگ صورتی را به غذا اضافه کنیم؟ همانطور که می‌دانید، ما می‌توانیم بدون کمک گرفتن از رنگ مصنوعی و تنها با استفاده از میوه‌ها، شکل غذا را چندین برابر جذاب‌تر کنیم. تا اینجای کار همه چیز درست به نظر می‌رسد اما مشکل درست جایی که فکرش را هم نمی‌کنیم، یقه‌مان را می‌گیرد. مشکل این […]