آشنایی با فرناندو بوترو

آشنایی با فرناندو بوترو

به عقیده بسیاری از منتقدین هنر، نام فرناندو بوترو باید در صدر لیست اسامی تاثیرگذارترین نقاشان معاصر قرار بگیرد. بوترو همواره سعی داشته تا با به تصویر کشیدن شمایل فربه افراد متعلق به طبقه کارگر، در عین انتقاد به نظام سرمایه‌داری، هرزگی‌ها و لودگی‌های افراد متعلق به طبقه کارگر را مورد سرزنش قرار دهد. زمانی که […]

زندگینامه پل گوگن

زندگینامه پل گوگن

زندگینامه پل گوگن پل گوگن نقاش و مجسمه ساز فرانسوی در سال 1903 در فرانسه به دنیا آمد. شاید پل گوگن که در آغاز جوانی به خدمت ناوگان بازرگانی فرانسه درآمده بود و مدتی بعد شروع به دلالی در بازار بورس کرد، هرگز فکر نمی‌کرد که روزی تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین نقاشان جهان شود، […]