رنگ چیست و چه کاربردی دارد

رنگ چیست

رنگ چیست واقعا تا به حال فکر کرده ید که رنگ چیست ؟ انواع رنگ کدامند؟ دانشمند معروف انگلیسی نیوتون در سال 1666 کشف کرد که چطور نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود، به رنگ های قابل دیدن تبدیل می شود. هم چنین او کشف کرد که هر رنگ برای خودش دارای […]