گلسازی به کمک دستمال کاغذی

گلسازی به کمک دستمال کاغذی

گلسازی به کمک دستمال کاغذی گلسازی هنری است که اگر به آن مسلط شوید می‌توانید به کمک آن نامتان را روی زبان‌ها بیندازید، شما می‌توانید از کارهایی که به کمک قواعد گلسازی خلق می‌کنید برای تزئین سفره‌های عقد، حمام‌، سفره غذا و… استفاده کنید. حال تصور کنید که بتوانید به کمک دستمال کاغذی، گلسازی کنید. […]